Medisanus

Pojdi na vsebino

So vam registracija zdravil in priglasitev medicinskih pripomočkov ter razmeroma stroga zakonodaja  trn v peti ?


Farmacevtski trg tvori največji svetovni trg, ki pa se še širi. Ta trg pa pomeni hkrati priložnost in izziv za farmacevtsko industrijo. Zaradi posebnega pomena zdravil in medicinskih pripomočkov, je za njihov obstoj potrebno pridobiti dovoljenje za medisanus.compromet. medisanus.com Farmacevtska stroka mora nenehno spreminjati registracijsko zakonodajo, zaradi teženj po poenotenju predpisov v EU.

V podjetju Medisanus d.o.o. se v ta namen redno izobražujemo in vam strokovno pregledamo in pripravimo registracijski dosje, ter oddamo le tega, v registracijski postopek. Z namenom, da bi zdravilo registrirali v najkrajšem možnem času, moramo poznati predpise, ki urejajo to področje in izbrati primerno strategijo registracije. Zato moramo zagotoviti kakovostno dokumentacijo s popolnimi podatki o zdravilu.

Z našimi storitvami so zadovoljna največja multinacionalna farmacevtska  podjetja, pokličite in se prepričajte  tudi vi.

Smo tudi člani Evropskega združenja konzultantov za regulativo

( European Drug Regulatory Affairs Consultants)
Nazaj na vsebino